Architektura Parametryczna skupia wokół siebie ludzi zainteresowanych użyciem innowacyjnych rozwiązań w architekturze. Edukujemy i promujemy projektowanie parametryczne, cyfrową fabrykację i świadome użycie nowoczesnych technologii.

TECHNOLOGIA>> Architektura jest dla nas synonimem rozwoju technologicznego i postępu. Przez stulecia architekci byli uważani za pionierów. Dziś technologia jest nieodłącznym elementem naszego życia, pozwala nam podejmować bardziej świadome decyzje i ułatwia kontakt. W Architekturze wyznacza nowe możliwości, skraca czas przygotowania projektu a w konsekwencji obniża koszty budowy.

INNOWACJE>>Innowacje przesunęły granice tego co możliwe w architekturze, jej doświadczania i procesów budowlanych. Każą nam kwestionować aksjomaty. Przypominają o tym, że architektura jest nauką i powinniśmy ściśle współpracować z inżynierami, informatykami, programistami,  ale również biologami. Oprócz projektowania prowadzimy Lab, który bada nowe rozwiązania dla architektury.

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY>>Architektura ekologiczna powstaje jeszcze przez projektem, już na etapie wyboru działki. Bardziej wydajne budynki, użycie nowoczesnych technologii, świadome stosowanie materiałów ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych, zmniejszenie zużycia energii w całym cyklu życia budynku i optymalne przestrzenii pozwala zmniejszyć negatywny wpływ architektury na środowisko naturalne. 

AP LUDZIE

Adrian Krężlik

Architekt i urbanista, absolwent Politechniki Łódzkiej. W latach 2010-2011 pracował w londyńskim biurze Zaha Hadid Architects, potem u Fernando Romero w Meksyku,  gdzie w latach 2013-2014 prowadził FabLab w pracowni Michela Rojkinda. Od 2009 roku organizował warsztaty i spotkania dotyczące innowacyjnych technologi w architekturze. Współpracuje z czasopismem Architektura i Biznes oraz portalem Sztuka Architektury.W AP odpowiada za doradztwo dla  firm projektowych, wdrażanie nowych technologii i rozwój zrównoważony.

Kacper Radziszewski

Projektant zajmujący się wykorzystaniem nowych technologii w architekturze. Konstruktor drukarki 3d technologi FFF. Pracownik naukowy Sopockiej Wyższej Szkoły. Od 2013 roku współorganizator oraz prowadzący warsztaty badawcze z zakresu architektury parametrycznej oraz nowoczesnych metod fabrykacji na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.W AP odpowiada za organizację i prowadzenie szkoleń, a także za nadzór nad procesami szybkiego prototypowania i fabrykacji.

Architektura Parametryczna oparta jest o trzy filary.

  • Usługi projektowe dla klientów indywidualnych i firm,
  • Konsulting i wsparcie dla pracownii projektowych, inżynierów i producentów.
  • Szkolenia i kursy z zakresu nowych technologii, fabrykacji i innowacji,

Współpracujemy w każdej fazie projektu od wyboru działki i jej analiz po nadzór autorski i fabrykację elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.